RSS Feed

Problema 276

29 Ianuarie 2010

Triunghiuri primitive


Consideră triunghiurile cu lungimile laturilor a, b și c numere întregi unde a ≤ b ≤ c.
Un triunghi având laturile (a,b,c) numere întregi e numit primitiv dacă cmmdc(a,b,c)=1.
Câte triunghiuri primitive există cu un perimetru care nu depășește 10 000 000?


>> Vezi problema originală <<